Du er et speil av helheten. Alt finnes i deg. Det som skjer med deg hender også med helheten. Husk det i dag. Gjennom å utfolde, utvikle og delta i tilværelsen bidrar du til at livet utvikler og utfolder seg. Vakkert ikke sant? Men tenk på at alt du gjør påvirker alle andre.