Disiplinert bruk av spirituelle energier vil gi forbløffende resultater. Siden alt er energi, eller vibrasjoner kan du endre alt gjennom å forandre dets vibrasjon. Det gjelder også deg. Ikke søk å endre formen, søk å endre energien den kommer ut av.