Være våken. Din oppgave er å styre sikkert på smale spor gjennom komplekse og høyt «trafikkerte» situasjoner. Unngå forvirring og du vil unngå at ting, tang og trafikk korker seg