Det som en gang var har mistet sin glans;
hvis du ikke pusser det opp og holder idealene høyt i hevd.
Da vil du forstå at det du gjør i dag. strekker seg langt inn i fremtiden.