Kjenn på smerte og ensomhet i dag. Tenk at det er en gave. ? Det finnes visdom og medfølelse som bare kan erobres på en slik måte. Mystikerens vei mot innvielse har mange prøvelser. Hensikten er å frisette oss fra vår egen blindhet.