Tenk på det du har opplevd av smerte og ensomhet som en gave. ? Det finnes visdom og medfølelse som bare kan erobres på en slik måte. Mystikerens vei mot innvielse har mange prøvelser. .