Du har vært med på å skape. Verdsett de du har skapt noe sammen med. Kjenn gleden over alt som har blitt virkelighet. Det at du i dag står der du står og kan gjøre det du kan vokser ut av fundamentet fortidens arbeid og arbeidere har skapt.