Verdsett alt du er vokst ut av. Din storhet. for du er ganske så genial, er mulig fordi du vokser frem av alle som har gått før deg. Verdsett alt som har vært, men forbli der ikke. Din vei er ikke tilbake, men frem.