Du er ganske genial. Du har vokst ut frem av alle som har gått før deg.  Din ultraoldefar var en enkelt celle. Du er genial.
Verdsett alt som har vært, men forbli ikke der. Din vei er frem mot det du enda ikke har vært.