Det å lede noen gir ikke bare makt men også stort ansvar.
Verdsett og bruk din evne, både til å lede og til å følge en som  har autoritet.
Den som virkelig har makt, gleder seg over andres kraft.
Husk..makt er noe du finner i deg selv,, ikke noe du har over andre.