Du kan bare vær en god leder når hele din «stamme» gir deg makten til å lede. Det å lede noen gir ikke bare gir makt men også stort ansvar. I visse situasjoner er det nødvendig å utøve autoritet. Verdsett og bruk din evne, både til å lede og til å følge en annen som virkelig har autoritet.