Reflekter over hvem du er i dag. Se deg selv så klart du kan. Tegn et selvportrett.