Reflekter over hvem du er. Se deg selv så klart du kan. Tegn et selvportrett.
Det å vite hvem du er vil gi deg uendelig mye glede.