Ta ikke unødige kamper.  Velg dine kriger med omhu. Gå ikke inn i konflikter du vet at du vil tape.  Vær varsom og ta vare på deg selv.