Respekter tradisjonelle verdier i dag. Det er slike verdier det menneskelige og åndelige fellesskap er bygget på. Kjenn hva du verdsetter og beundrer og gir dette din oppmerksomme hengivenhet. Ær de og den som æres bør.