Lysfest. juleaften og det nye, alt åpnes i dag.  Jupiter og Saturn smelter sammen, samtidig som solen snur.
Du kan  se mot tiden som kommer.
Drømmene dine er virkelige.

Du må bare gå ut og følge dem.