Alle dine tanker og all din visdom skal deles . Det er bare på overflaten noe kan skjules. Kast perler for svin, siden perlene alltid vil være der. Husk… få trenger perlene bedre enn svina.