Alle dine tanker og all din visdom skal deles .  Kast gjerne perler for svin, .. få trenger perlene mer enn svina.