I dag kan du oppleve kortslutninger og bli forvirret. Men ditt sanne jeg vil bli beriket av det som skjer . Det beste er å se på verden på en ny måte.