Brus med fjærene. Vis verden hvor flott du er og hvilke gaver du har. La den du er og det du har blitt blomstre. Forsyn deg av godene og del av gledene.