I dag er ikkedagen for å velge, men det ER dagen for å se veie alternativene mot hverandre. Du står foran en ny vei, Ta deg tid til å tenke deg om før du går inn noen av de nye dørene