I dag går solen inn i Vannmannen. Se at det du gjør har innflytelse langt utover dette øyeblikket og ditt eget liv. I dette perspektivet blir hver enkelt handling sterkere og viktigere. Det å være sann mot sitt ideal er langt mer effektivt enn å søke kortsiktig gevinst.