La havfruen/mannen i ditt indre stige opp . Tiden er kommet for å handle pål intuitive følelser som lenge har ligget dypt nede . Sett ord på det usigelige og gi form til det magiske.