La havfruen/mannen i ditt indre stige opp . Tiden er moden for å følge intuitive følelser . Sett ord på det usigelige og gi form til det magiske.