Mange vil oppleve dagen som kaotisk og usikker. Det avgjørende er om du har klare rettesnorer å a følge. Bruk erfaringen du har og følg tradisjonen. Det er ikke en dag for eksperimentering og utskeielse. Hold deg på matta og vær fornuftig.
Hvis det er noen du beundrer, eller lar deg fascinere av, så bruk dem som inspirasjon og rettesnor. Fortsett med det som fungerer bra i livet ditt. Du tror kanskje ikke at det kan bli bedre, men det kan det. Det er ingen grunn til å holde ting tilbake og være forsiktig. Opplever du noe som sant og meningsfullt, så gi deg hen til det. Vær fokusert, men prøv ikke å kontrollere omgivelsene