Gjør det du trenger for å oppnå det du ønsker. Vær den du er og være og gjøre det du er kommet for å
gjøre. Du er en vakker have. Vann den, stell den og kjøp det den trenger for å bli enda vakere og fruktbar.