I dag er en dag for å være villig til å gjøre det som må til, for å oppnå det du ønsker.