Gi det vakre  plass
La din skjønnhet skaper en bedre verden.