Gi oppmerksomhet til kraften som ligger i sentrum av all eksistens og som holder alt sammen. Møter du alvekongen, så møt ham med respekt. Møter du dronningen så møt henne med ærbødighet. Det er følelsen av nærhet og enhet som åpner dørene, ikke ytre likhet.