I dag har du en mulighet til å åpne sinnet. Ta imot en høyere former for bevissthet og/eller eksistens på en ny måte. Se at de guddommelige lever og strømmer ikke bare til deg, men også gjennom deg.