Ditt liv er et mirakel. Du lever er en del av  planetens bevissthet og det guddommelige.