I dag er en dag for renselse. Det kan bety fysisk vask, sjelelig vask, eller et møte med traumer og utfordringer som kaster deg ut i livets smeltedigel på en voldsom måte. Endrer du deg i løpet av denne dagen, så har du brukt den bra.