I dag er du en skulptør og verden din leirklump. Hvordan du griper tak i verden og former den er et uttrykk for din unike og kreative skaperkraft. Du er med på å forandre verden. La råmaterialet du arbeider med langsomt tar form i samsvar med din egen visjon.