I ditt indre er det morgengry. Se de nye mulighetene og gå over terskelen til en ny syklus. Det fine med morgengryet er at da kommer lyset og viser deg hvor stien går.