Møter du motstand, så er den der for at du skal gå gjennom den og gå videre. Det er ikke en dag for å gå rundt bøygen…
Veien mellom teori og praksis er forbløffende kort i dag.