I dag er det ingen vits i å streve. La livet følge strømmen. Det å ære fellesskapet vil gi fred og fornøydhet.