HUsk idealene og vit at alt du gjør, gjør du ikke bare for deg selv, men også for noe som er større viktigere og mer betydnignsfult  Gå modig ut i verden og flagg det du mener. Gi deg hen til idealene og vis verden hva du mener.