Lytt til den store sangen. Se hva naturen har å fortelle. Hvis du vil forstå noe gå til essensen. Et hvert ritual er i seg selv meningsløst, hvis det ikke setter deg i kontakt med den essensielle bakenforliggende virkeligheten det er laget for å vise deg.