Gjør de som må gjøres.. Bruk din kunnskap og dine ferdigheter, men gå ikke i dine egne nedslitte spor.