Sett deg i salen og se for deg at du legger av sted i full galopp.
Bruk din kraft… du har den!