Det som er mistet vil bli funnet. Redskapet du bruker til å finne det er fantasien og vissheten om at evigheten gjør at alt også er evig. Du må bare gjør en ny vurdering og forstå hvordan det som en gang var, vil vise seg for deg hvis du skal finne det igjen i dag.