Følelsene er ekstra sterke. Samtidig er det lett å tvile på det meste, siden man gjerne vil ha både i pose og sekk. I dag trenger du å ha med både vett og følelser. Sex uten kjærlighet vil fungere dårlig. På samme måte som masse ord uten visdom ikke vil føre fram.
Du kommer langt ved å vise empati og medfølelse. Hvordan du forholder deg til de som ikke er like sterke som deg har alt å si. Det er ganske enkelt. Jo mer du viser respekt for og bryr deg om andre, jo mer vil du like og bry deg om deg selv. Bonusen for å bry seg om andre er også at de da bryr seg om deg. Elsk fordi du elsker, da vil du bli elsket.