Lytt  sjelens stemme. Vær ikke  fanget av møtet med de delene av den fysiske og materielle verden som sitter fast i mer eller mindre perverterte materielle idealer og vaner.
Mørket er der for at du kan lyse.