Du er en viktig og nødvendig del av helheten. Det er vakkert! Uten din deltagelse ville helheten manglet noe og dermed ikke vært hel!