Den «gamle» hellige var så konsentrert og full av sin ånd, at kroppen ofte ble oversett og/eller misbrukt/utbrukt. Den ny hellige har inkludert sin kropp i det spirituelle, selv når det er total fokusering på å være i full enhet med sitt mål.