Den «gamle» hellige var så fulle av sin ånd, at kroppen ofte ble oversett og/eller misbrukt/utbrukt. Den «nye» hellige har inkludert sin kropp i det spirituelle.