Stol på deg selv. Hvis du ikke vet hva du skal ta tak i eller hvordan du skal gjøre ting, så stopp opp og tenk deg om. Følg ditt eget hode og ikke forvent at andre skal gi deg gode råd eller ordne opp for deg. Når intet skjer, så er det bare å nyte freden.
Tillit til verden og deg selv er dagens mantra. Med tillit menes det ikke at du kan lukke øynene og tro at alt går bra. Tillit betyr at du kan stole på at hvis du gjør det som er sant og riktig, så vil verden støtte deg og gjøre sitt for at det du holder på med skal bli vellykket. Vær ikke redd for å ta et skippertak. Det kan bli nødvendig.