Stol på deg selv.  Følg ditt eget hode og ikke forvent at andre skal gi deg gode råd eller ordne opp for deg.
Tillit til verden og deg selv er dagens mantra. Tillit betyr at du kan stole på at  du gjør det som er sant og riktig for deg.