Løft dine instinktive drivkrefter opp til et høyere nivå. Der kan de utfolde seg på en mere forfinet frekvens. Ikke undertrykk eller fjern, men kjenn at du gir dine handlinger et nytt innhold og substans. Å spise kan være en instinktiv søken etter å dekke kroppens behov. Eller en raffinert nytelse av aroma, smak og duft.