I dag anbefales du å ha en objektiv og kritisk tilnærmingsmåte til vår kultur. Kort sagt bruk hue! Tenk selv. Følg ikke programmeringen.