Vær kreativ og husk du er en livskunstner. Kunst er en vei til erkjennelse av sin guddommelige skapende side. Ditt liv er et individuelt og unikt kunstverk.  Stol på den du er kommet for å være.