Ikke lag teoretiske løsninger, eller sitt med hendene i fanget. Bruk den kunnskap og erfaring du har til å finne løsninger. Tro at alt kan ordnes og fikses. Utfordringer er å finne den rette metoden. Bruk intelligens, observasjon og analyse og du finner svaret.