Gripe mulighetene.
Dagens nymåne ber deg lytte til budbringere og beskjeder du ellers kan finne på å overse.
Hell og lykke åpnes for den som hører og forblir sann mot seg selv.