Vær fokusert. Se eter muligheter. Du vil ha godt av å se hvordan ting som virker å høre hjemme på helt forskjellige steder, vil støtte og underbygge hverandre.