Du står på terskelen til en helt ny syklus. Gå over terskelen og inn i lyset.
Du kan det, selv om du står sammen med andre som er i mørke.