Du står på terskelen til en helt ny syklus. Gå over terskelen og inn i lyset.
Din vandringsstav er tillit og godhet.