Du kan ikke dømme noen når de gjør  feil under opplæring.  Hvis du gjør tabber er du under opplæring, bare de som er uteksaminert gjør ingen feil.  Vær overbærende med deg selv og andre og vær raus med rosen.