Verdsett det du har rundt deg
Uten deg ville verden vært mindre og fattigere.