Lek. Gå på «kamp». Finn et sted og hvor du kan gi utløp for dine dypere instinkter og aggressive krefter. Det kan være frisettende å gjøre det gjennom spill, lek og organisert utfoldelse.