Vær fokusert. Sett deg et mål, som ligger utenfor det du allerede har og kjenner. Din dypeste trygghet ligger i erkjennelsen og opplevelsen av den spirituelle essens og mening.