Vær fokusert. Sett deg et mål, som ligger utenfor det du allerede har og kjenner. Din dypeste trygghet ligger i erkjennelsen og opplevelsen av hva som er essens og mening med det du er og gjør..