Ta et sprang fremover . Se ikke etter hva det er feil, men se etter muligheter . Tenke på deg som om en fugl har fått en ekstra vinge.